[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] []
[]
[Start]
[Voor Wie?]
[Ouders]
[Contact]

Beste Ouder(s)/Verzorger(s)

Ook dit jaar organiseren we weer een Theaterweekend. Tijdens een weekend zetten jongeren van verschillende Kerken een theaterdienst in elkaar.


De aanpak

Aan de hand van een  bijbelverhaal gaan jongeren met elkaar in gesprek om het verhaal op een eigentijdse wijze vorm en inhoud te geven. Dit kan uitmonden in zang, dans, toneel, een filmpje, iets creatiefs maken enz. Wie niet op het podium wil staan, helpt met de net zo belangrijke organisatie achter de schermen. De jongeren worden tijdens het weekend begeleidt door een professioneel team van vrijwilligers en jongeren werkers.


Waarom een theaterweekend

Het uitgangspunt is dat iedere jongere beschikt over talent. Dat talent is hen door God geschonken en krijgt hier alle ruimte om zich op een positieve manier te ontwikkelen. Tegelijkertijd ontmoeten ze jongeren uit verschillende kerken en zien zo dat er nog meer jongeren zijn die geloven. Met het Theaterweekend willen wij op deze wijze bijdragen aan de belofte die we als gemeente gedaan hebben bij de doop om u te ondersteunen bij de geloofsopvoeding van uw kind.


Aanmelden

Het zou fijn zijn als u kind zich voor 26 september aanmeldt. Dan kan via het emailadres info@theaterweekendlelystad.nl. Vermeld daar de naam, het mobiele nummer van uw kind, het nummer waarop we u kunnen bereiken in geval van nood en eventuele allergieën of dieetwensen.


Tijdstippen en programma

Alle activiteiten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, Schor 4.


Vrijdag oktober 19.15 uur – 21.30 uur

We starten met een kennismakingsspel. Daarna kiezen de jongeren welk verhaal ze willen gebruiken. De voorbereidingsgroep heeft drie verhalen waaruit gekozen kan worden.


Zaterdag 6 oktober 9.15 uur – 22.30 uur

We starten met de uitwerking van het verhaal. Ideeën worden in kleine groepjes uitgewerkt. 

’s Avonds is de eerste doorloop. Er wordt gezorgd voor drinken, versnaperingen, lunch en avondeten.


Zondag 7 oktober 7.15 uur

Samen ontbijten (wordt verzorgd) en generale repetitie.


Uitvoering: zondag 7 oktober 11.00 uur

Op zondag kan iedereen het resultaat komen bewonderen.


Financiële bijdrage

We vragen een financiële bijdrage van €5 voor de maaltijden. Als dit een probleem is, neem dan contact met ons op.

 Vragen

Als u nog vragen heeft dan kunt u terecht bij Jelle Dijkstra (tel 248388) of via email info@theaterweekendlelystad.nl. Meer informatie staat ook op www.theaterweekendlelystad.nl


Hartelijke groeten & hopelijk tot zondag 7 oktober 11 uur!

Jeltje, Marina, Iren, Remko en Jelle.